бариатрична хирургия

Ръкавна гастректомия

При този метод се отстранява определена част от стомаха и се оставя тръбовидният калъф на стомаха. Намаляването на теглото се осигурява чрез намалено количество на приеманата храна.

otslabvane

Какво представлява операцията на стомашния ръкав (ръкавна гастректомия)?

Операцията на стомашния ръкав, която се извършва чрез отстраняване на около 75-80% от стомаха единствено с цел ограничаване на приема на храна, е най-често прилаганият метод на бариатричната хирургия. Операцията на стомашния ръкав е предимно лапароскопска и позволява на оперирания по-бързо да достигане усещането за ситост, като приема по-малки количества храна. След ръкавна гастректомия стомахът заприличва на вертикална тръба и резултатите от тази операция са необратими. Операцията трае около 1 час, след която пациентите минават на ясна течна диета, в резултат на което започва процес на бързо отслабване. Пациентите, на които е направена ръкавна гастректомия, в рамките на 1-2 години могат да загубят около 70% от наднорменото си тегло и ако се придържат към здравословни навици могат да запазят желаното си тегло за цял живот.

Как се извършва операция на стомашния ръкав?

Ръкавната гастректомия трае около 1 час и може да се извърши под обща анестезия чрез отворена операция или чрез лапароскопска техника. Тя се извършва със специални инструменти с камера през 4 или 5 малки разреза, направени в корема след поставяне на анестезия. Докато излишните части на стомаха се отстраняват, коремната кухина се напълва с въглероден диоксид, за да се предотврати увреждането на другите органи докато трае процедурата. Новият стомах се оформя с медицински скоби чрез телбод, преди излишната част от него да бъде отстранена. Преди привършване на операцията се прави тест за задържане на течности и ако всичко е наред, операцията приключва.

Какви са предимствата на ръкавната гастректомия?

  • Ако пациентите възприемат здравословни навици на живот, те могат бързо да отслабнат и да запазят желаното си тегло.
  • След справянето с наднорменото тегло настъпва сериозно подобрение при вторичните здравословни проблеми.
  • След операцията на стомашния ръкав пациентите могат да се засищат бързо, дори при консумация на минимално количество храна.
  • След операцията апетитът на пациентите намалява, тъй като грелинът се секретира от премахнатата част на стомаха.

Кандидати, подходящи за операция на стомашния ръкав

  • Пациенти със затлъстяване с ИТМ (индекс на телесна маса) 40 или повече
  • Сред пациентите със затлъстяване със стойност на ИТМ между 30 и 35, само тези с неконтролиран диабет
  • Пациенти със затлъстяване, чийто ИТМ е между 35 и 40 и които имат едновременно диабет, проблеми с кръвното, холестерол или стеатоза на черния дроб.

Рискова ли е операцията на стомашния ръкав?

Както всяка хирургична операция, ръкавната гастректомия също крие определени рискове. След лапароскопска ръкавна гастректомия, макар и рядко, могат да възникнат кървене, емболия, изтичане в линията на телбода или рискове, свързани с анестезията. Тези, които искат да си направят ръкавна гастректомия, трябва да обърнат внимание на избора на хирург преди операцията. Пациентите следва да проучат хирургичният характер на тази операция, както и последващите промени, които ще се наложат в начина на живот.

Предимства на ръкавната гастректомия

Тъй като операцията на стомашния ръкав обикновено се извършва по затворен метод, комфортът на пациентите се увеличава след нейното провеждане. Периодът на възстановяване се съкращава и пациентите могат да започнат да се движат още в ранния следоперативен период.

Тъй като обемът на стомаха намалява след операция на стомашния ръкав, чиято цел е да ограничи приема на храна, пациентите могат бързо да достигнат чувство за ситост, дори при приемане на минимални количества храна.

Най-голямото предимство на ръкавната гастректомия е, че създава необходимите физически условия за тези, които не могат да отслабнат по естествен път и чието здраве е застрашено поради наднорменото им тегло. Пациентите могат да се отърват от около 70% от наднорменото си тегло в рамките на 1-2 години, при условие че спазват персонализирана програма за хранене и не прекъсват персонализираните си упражнения.

След като пациентите започнат да губят тегло след операция на стомашния ръкав, настъпва сериозна регресия на здравословните проблеми, причинени от наднорменото тегло; при здравословни проблеми като високо кръвно налягане, висок холестерол, мускулни и ставни проблеми, захарен диабет тип 2, астма, сънна апнея и атеросклероза се наблюдава сериозно подобрение.