Урология​

Нашата урологична клиника предоставя висококачествени поликлинични услуги, изследвания и лечение със своя динамичен и следящ развитията лекарски персонал.

Услуги, предоставяни в нашата клиника:

  • Уголемяване на простатата,
  • Каменна болест на пикочната система,
  • Андрология (мъжко сексуално здраве)
  • Уроонкология (урологични ракови заболявания)
  • Урогинекология
  • Проблеми с уринарна инконтиненция
  • Детска урология

Диагностика, изследвания и лечение на всички заболявания в техните области се извършват в нашата урологична клиника с най-съвременни подходи и технологични възможности.

Нашата урологична клиника е един от водещите центрове в района на Тракия по технологично оборудване и опит в ендоурологичното лечение на камъни (уретеороскопия, перкутанна бъбречнокаменна хирургия PCNL). Лечението на нашите пациенти, които няма да се нуждаят от хирургично лечение, се прилага успешно в нашия център за литотрипсия (ESWL).