Спешна помощ

Спешна помощ е отделение, където трябва да се окаже първа помощ на пациента по най-бързия и точен начин. Поради тази причина спешното отделение на нашата болница разполага с цялото необходимо технологично оборудване и медикаменти. В спешното отделение на нашата болница работят опитни лекари и помощен персонал в сферата на диагностиката и лечението на пациента, нуждаещ се от спешна помощ. Редовно се предоставя обучение без откъсване от работа.

Налице е бърза комуникация между спешното отделение и другите отделения. При необходимост лекари специалисти от съответните отделения могат много бързо да дойдат в спешното отделение и да окажат съдействие.

Услугите, предоставяни в нашето спешно отделение, се извършват по планова процедура от момента на първоначалното постъпване до момента на изписването.

В спешното ни отделение се предоставят услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.