Неврология

Неврологията е клон на медицинската наука, който изследва заболяванията на мозъка, мозъчния ствол, гръбначния мозък и периферната нервна система и мускулите като цяло и включва прилагането на лечения, различни от диагностика и хирургия. Прилагането на ЕЕГ и ЕМГ, използвани при диагностицирането на тези заболявания, също се извършват от нашия специалист по неврология.

Болести на централната нервна система

 • Главоболие
 • Цереброваскуларни заболявания
 • Епилепсия
 • Множествена склероза
 • Деменция – Алцхаймер
 • Болест при движение

Болести на периферната нервна система

 • Мускулни заболявания
 • Миастения гравис
 • Болести на вестибуларната система (баланса).

Неврофизиологична лаборатория

 • ЕЕГ
 • ВИДЕО ЕЕГ мониторинг
 • ЕМГ
 • WEP

Лаборатория по медицина на съня

 • Сънна апнея
 • Болести на съня
 • Хъркане
 • Диагностика на нарушения на съня