Лаборатория

Успешното лечение започва с надеждни лабораторни данни.

Лабораторните данни успоредно с значението, което имат за успеха на лечението, са един от крайъгълните камъни на медицинските разработки. Частна болница Оптимед е създала структура, базирана на международни стандарти, като прилага педантичността и грижите, които проявява и към другите отделения и в своето лабораторно отделение. Високите технологии, богатството в обслужването, бързината и надеждността са основните цели на болница Оптимед. Ние сме на вашите услуги за по-здравословен и щастлив живот.

Качествените лабораторни резултати са много важни за една успешна и добра здравна услуга. Безопасността на пациента, която се счита за задължително условие в днешните медицински практики, е тясно свързана с точността и надеждността на лабораторните резултати.

Лабораторията на Частна болница Оптимед е преструктурирана, за да предоставя стандартно, бързо и надеждно обслужване.

Болница Оптимед както в клиничните специалности, по които предлага услуги, така и в лабораторната област като основен принцип цели да се оповава на качеството (биохимия, хормони, имунология, алергия, хематология, микробиология), като непрекъснато следи научните разработки и ги прилага на практика, да приключва в най-кратки срокове необходимите тестове в клиничната практика и да ги предоставя на пациента.

Като Частна болница Оптимед ние се стремим да продължаваме практиките за качество в нашата лаборатория и да поддържаме нашите стандарти на най-високо ниво с международните програми за контрол на качеството, в които членуваме.

Въз основа на развитието в здравния сектор и непрекъснатостта на обучението, ние се стремим да разширим нашата лаборатория и да повишим нейната ефективност, като непрекъснато обмисляме подобряване и диверсификация на качеството на услугите.

Нашите сектори:

  • Биохимия
  • Хормони
  • Алергия
  • Имунология
  • Микробиология
  • Патология
  • Цитология
  • Имуноцитопатология
  • Генетика