Кардиология

Сърцето е мощна самосвиваща се помпа, съставена от специален тип набраздени мускули. Кардиологичните отделения работят за защита на здравето на сърцето и диагностициране и лечение на съществуващи сърдечни заболявания. Сърцето е мощна самосвиваща се помпа, съставена от специален тип набраздени мускули. Кардиологичните отделения работят за защита на здравето на сърцето и диагностициране и лечение на съществуващи сърдечни заболявания.

В отделението по кардиология на нашата болница всички процедури по интервенционална кардиология се извършват съвместно с ангиографския екип под ръководството на специалист от кардиологичното отделение. Кардиологичните услуги се предоставят на два етапа като „Диагностични и интервенционални услуги”.

Услуги, които предоставяме в нашето кардиологично отделение:

 • ЕКГ при усилие
 • Холтер ЕКГ
 • ЕКГ
 • Ехокардиография
 • Холтер за ритъм и кръвно налягане
 • Холтер мониториране
 • Коронарно интензивно отделение

Диагностиката и лечението на заболяванията се планират в диагностичните услуги, предоставяни в кардиологичното отделение на нашата болница (като се използват: амбулаторно обслужване, стрес тест, Холтер и Ехокардиография).

Диагностичните услуги се състоят от три фази:

Амбулаторни услуги, клинични услуги, интервенционални услуги.

Амбулаторни услуги

 • Преглед на пациента, периодично проследяване на пациенти с PTCA-EPS-пейсмейкър-аблация
 • Цветен доплер, ехокардиография (ECO)
 • Електрокардиография
 • Стрес тест
 • Ангиография
 • Стент
 • Пейсмейкър
 • Холтер
 • Коронарна ангиография и сърдечна катетеризация

Клинични услуги

 • Спешна помощ и проследяване на пациентите
 • Елективна грижа и проследяване на пациентите
 • Грижи и проследяване на пациенти, подложени на хемодинамични изследвания. Лабораторни услуги за хемодинамика (катетър)
 • Спешна и елективна коронарна ангиография

Интервенционални услуги

В лабораторията за коронарна ангиография
Извършват се коронарография, която е най-важният метод за диагностика на сърдечно-съдови заболявания и коронарна ангиопластика (балон и стент) за интервенция при наличие на съдово заболяване. Коронарната ангиография е процес на изобразяване на съдовете, захранващи сърцето, чрез използване на локална анестезия и навлизане през артериите в ингвиналната област или ръката. Благодарение на тази процедура се определя дали има стеноза или запушване на съдовете, захранващи сърцето. След коронарография може да се препоръча медикаментозно лечение или да се вземе решение за балонна ангиопластика – прилагане на стент (стоманена клетка) или коронарен байпас.

Ако на пациента трябва да се приложи балонна ангиопластика и стент, процедурата може да бъде продължена след коронарография или може да се извърши директно под формата на балонна и стентова процедура в друга сесия. Балонната ангиопластика е процес на надуване на балона в тясната област на съда и разширяване на стенозата. След това ако е необходимо, се поставя стент.

Коронарна интензивна терапия
Коронарното интензивно отделение разполага с напълно оборудвана мониторна система и в отделението работят специално обучени медицински сестри. При необходимост могат да се поставят интрааортна балонна помпа и временен пейсмейкър.

Втвърдяване на кръвоносните съдове (атеросклероза)
Атеросклерозата, известна сред хората като втвърдяване на кръвоносните съдове, е съдово заболяване, причинено от загуба на еластичност и удебеляване на артериите. Артериите пренасят кръвта, която е от съществено значение за тялото, за да поддържа своята жизненост, към органите. Артериите имат три слоя. Под въздействието на някои фактори най-вътрешният слой се разрушава и в този увреден участък започват да се натрупват в кръвта холестерол, коагулационни фактори и др. вещества. С натрупването на холестерол върху стената на съда, съдът се уплътнява и вътрешният обем на съда се стеснява, а кръвният поток намалява.

Коронарна болест на сърцето
Храненето (оксигенирането) на мускулния слой, наречен миокард, който позволява на сърцето да се свива, се осъществява чрез специални съдове, наречени коронарни. Ако количеството на кръвта, идваща в миокарда, намалее поради атеросклероза или друга причина, миокардът не може да бъде достатъчно кислороден и настъпва исхемия (неспособност за доставяне на кръв към тъканта). Исхемията причинява коронарна болест на сърцето.

Лечение на коронарната болест на сърцето
Тъй като коронарната болест на сърцето е хронично и прогресиращо заболяване, лечението е доживотно. След коронарография както може да се каже, че нашите съдове са нормални, така и може да се препоръча една от възможностите за лечение като медикаментозна терапия, балонна терапия (PTCA) или операция (коронарен байпас).

Кардиологията е област в медицината, която изучава физиологичните характеристики и патологии на сърдечносъдовата система. 

Кога е необходимо да потърсите помощ от кардиолог? Ако имате болка в сърдечната област, аритмия, изтръпване на пръстите, задух, сърцебиене, подуване на краката, замаяност, сърдечна недостатъчност, периодични припадъци, нетипичен блед цвят на кожата и при наличие на слабост и отпадналост. Рутинен преглед е необходим за бременни жени и за пациенти, на които предстои хирургична интервенция. 

Изследвания: физически преглед, клинични и биохимични изследвания на кръвта и урината, триплексно сканиране на съдовете на крайниците, ултразвук с доплер, ехокардиография, електрокардиография, ежедневен ЕКГ мониторинг, коронарография, компютърна томография, магнитно-резонансна ангиография, тредмил тест, велоергометрия . 

Основни методи на лечение: медикаментозна поддръжка, лазерна терапия, аорто-коронарен байпас, балонна ангиопластика, стентиране, инсталиране на електростимулатори, радиочестотна аблация (излагане на радиовълни) и клетъчна терапия (инжекции).

В болница Optimed всички процедури по интервенционална кардиология се извършват съвместно с ангиографския екип под ръководството на специалист от кардиологичното отделение. Кардиологичните услуги се предоставят на два етапа като „Диагностични и интервенционални услуги”.

Кардиологично отделение Optimed предлага на своите пациенти:

 • ЕКГ при усилие
 • Холтер ЕКГ
 • ЕКГ
 • Ехокардиография
 • Холтер за ритъм и кръвно налягане
 • Холтер мониториране
 • Коронарно интензивно отделение

Диагностиката и лечението на заболяванията се планират в рамките на диагностичните услуги (амбулаторно обслужване, стрес тест, холтер и ехокардиография).

Кардиологичните услуги се състоят от три фази: амбулаторни услуги, клинични услуги и интервенционални услуги.

Амбулаторни услуги

 • Преглед
 • Периодично проследяване на пациенти с PTCA-EPS, пейсмейкър и аблация
 • Цветен доплер, ехокардиография (ECO)
 • Електрокардиография
 • Стрес тест
 • Ангиография
 • Стент
 • Пейсмейкър
 • Холтер
 • Коронарна ангиография и сърдечна катетеризация

Клинични услуги 

 • Спешна помощ и проследяване на пациентите
 • Елективна грижа и проследяване на пациентите
 • Грижи и проследяване на пациенти, подложени на хемодинамични изследвания. 
 • Лабораторни услуги за хемодинамика (катетър)
 • Спешна и елективна коронарна ангиография

Интервенционални услуги

– Коронарна ангиография

В болница Optimed се извършва коронарография, която е най-важният метод за диагностика на сърдечносъдови заболявания, и коронарна ангиопластика (балон и стент) за интервенция при наличие на съдови заболявания. Коронарната ангиография е процес на изследване на съдовете, захранващи сърцето, чрез локална анестезия и навлизане в артериите през ингвиналната област или ръката. Благодарение на тази процедура може да се определи дали има наличие на стеноза или запушване на съдовете, захранващи сърцето. След коронарография е възможно да се изпише медикаментозно лечение или да се вземе решение за балонна ангиопластика – прилагане на стент (стоманена клетка) или коронарен байпас.

Ако на пациента трябва да се приложи балонна ангиопластика и стент, процедурата може да бъде направена веднага след коронарографията или да се извърши директно под формата на балонна и стендова процедура в друга сесия. Балонната ангиопластика е процес на надуване на балон в тясната област на кръвоносния съд и разширяване на стенозата. След това, ако е необходимо, се поставя стент.

– Коронарна интензивна терапия

Коронарно интензивното отделение на болница Optimed разполага с напълно оборудвана мониторна система и в него работят само специално обучени медицински сестри. При необходимост може да се поставят интрааортна балонна помпа и временен пейсмейкър.

Втвърдяване на кръвоносните съдове (атеросклероза)

Атеросклерозата, известна още като втвърдяване на кръвоносните съдове, е съдово заболяване, причинено от загуба на еластичност и удебеляване на артериите. Задачата на артериите е да пренася кръвта към органите, те имат три слоя. Понякога под въздействието на различни фактори най-вътрешният слой се разрушава и в този увреден участък започват да се натрупват холестерол, коагулационни фактори и други вещества. С натрупването на холестерол върху стената на артерията, тя се уплътнява, вътрешният обем на съда се стеснява, а кръвният поток намалява.

Коронарна болест на сърцето

Храненето (оксигенирането) на мускулния слой, наречен миокард, който позволява на сърцето да се свива, се осъществява чрез специални коронарни съдове. Ако количеството на кръвта, идваща в миокарда, намалее поради атеросклероза или друга причина, миокардът не може да бъде снабден с достатъчно кислород и настъпва исхемия (неспособност за доставяне на кръв към тъканта). Исхемията причинява коронарна болест на сърцето.

Лечение на коронарната болест на сърцето

Тъй като коронарната болест на сърцето е хронично и прогресиращо заболяване, лечението продължава цял живот. След коронарография може да се окаже, че нашите съдове са нормални, но може и да се наложи една от възможностите за лечение като медикаментозна терапия, балонна терапия (PTCA) или операция (коронарен байпас).