Интензивни отделения

Интензивни грижи за възрастни
С развитието на медицината и технологиите отделенията за интензивно лечение са се развили, за да осигуряват животоподдържане при животозастрашаващи заболявания с много вътрешни и хирургични проблеми, които могат да обслужват пациенти в риск след операция.

Продължителността на престоя в интензивните отделения варира в зависимост от пациента. Понякога този процес може да отнеме 1 ден, докато понякога може да изисква план за лечение на пациента в продължение на месеци. В Оптимед пациентите, нуждаещи се от интензивни грижи, се обслужват 24 часа в денонощието от лекари специалисти, опитни медицински сестри и персонал.

Коронарни интензивни грижи
Коронарните интензивни отделения са специализирани отделения, в които пациентите, които са изложени на сериозен риск за живота поради сърдечни заболявания, се проследяват постоянно и интензивно и където най-малката промяна в жизнените показатели се открива и незабавно се осъществява интервенция. Коронарното интензивно отделение на Частна болница Оптимед са създадени за да могат да отговорят най-добре на тази нужда.

В Коронарното интензивно отделение на Частна болница Оптимед както лежат пациенти, прекарали сърдечен удар, които са в шок поради сърдечно заболяване, което е под заплаха да премине в сърдечен удар, които които се нуждаят от подкрепа, които имат проблеми с ритъма или имат нарушения на ритъма, които изискват намеса, така и лежат пациенти, които са преминали лечение поради съществуващи не-сърдечни заболявания и които трябва да бъдат проследени отблизо от сърдечна гледна точка по време на тези лечения. Посещенията в Коронарното интензивно отделение на Частна болница Оптимед са включени в определени часове, запазвайки здравето на пациентите на преден план. Освен това се прилагат необходимите допълнителни практики, като се вземат предвид нуждите на пациентите.

Интензивно грижи за новородени
От 24-та гестационна седмица в отделението за интензивно лечение за новородени се предоставя усъвършенствана грижа за нашите високорискови бебета като преждевременно раждане, многоплодна бременност и случаи на педиатрична хирургия. Отделението за интензивно лечение за новородени предоставя здравни услуги не само на бебета, родени в Оптимед, но и на всички бебета, които се нуждаят от интензивни грижи.