Инфекциозни болести и клинична микробиология

Сферите на дейност на отделението по инфекциозни болести включват изследване на болестите, причинени от невидими с просто око тела като бактерии, вируси и гъбички, и организиране на методите за диагностика, лечение и превенция.

Процесите на инфекциозен контрол в болниците се оценяват като пряк критерий за качество за тези институции. Процесите за контрол на инфекциите, които извършваме, както допринасят за извеждането на качеството на здравните услуги в нашата болница до най-високо ниво, така и придават престиж на нашето отделение и нашата болница. Съвършенството в медицинските услуги, предлагани на нашите пациенти, практиките, основани на доказателства, зачитането на предпочитанията и приятелският подход са нашите основни принципи.

За кои заболявания полага грижи отделението по инфекциозни болести?
Инфекциозните заболявания обикновено са придружени от температура. Поради тази причина установяването на причините за пациенти с висока температура, неизвестна или продължителна температура и осигуряването на лечение обикновено се извършват в отделението по инфекциозни болести.

 • Фебрилни състояния с неизвестна причина
 • Инфекции при пациенти с онкологични заболявания
 • Полово предавани болести
 • Новопоявили се инфекции
 • Заболявания, протичащи с диария
 • Инфекции на пикочните пътища
 • Инфекции, засягащи централната нервна система
 • Респираторни инфекции
 • Остър и хроничен вирусен хепатит (жълтеница)
 • Инфекции, свързани със здравните грижи
 • Инфекции при диабетно стъпало и рани
 • Контрол на инфекциите
 • Имунизация на възрастните
 • Диагностика и лечение на пациенти с ХИВ/СПИН
 • Управление на COVID-19