Гръдни болести

Гръдните болести е клон, който се занимава със заболявания на долните части на дихателната система като пневмония, плеврит, туберкулоза, бронхиектазии, рак на белия дроб, плеврални заболявания, медиастинални заболявания, хронични обструктивни белодробни заболявания (ХОББ), астма.

Успоредно със съвременните радиологични техники за образна диагностика, налични в нашия център за диагностика на тези заболявания, възможности като тест за белодробна функция и устройство за бронхоскопия подпомагат нашия лекарски персонал в предоставянето на съвременни услуги за лечение на нашите пациенти.

При лечение на дихателна недостатъчност се използват BIPAP апарати.

Отделение по бронхоскопия:
Бронхоскопията е ендоскопска система, използвана за директна визуална оценка на трахеонхиалния лумен (трахея и бронхи), както и за диагностични и терапевтични процедури.