Аудиология

В нашето отделение по Аудиология могат да се извършват много изследвания, използвани за диагностика на заболявания на ушите, носа и гърлото. Тестовете се извършват от аудиометриста и нашите лекари специалисти оценяват резултатите от теста. Аудиометричният тест се извършва в безшумна кабина за установяване на нивото и вида на загубата на слуха, разбираемостта на речта и прага на дискомфорт.
Тестове, които се правят в нашето отделение по Аудиология:

  • Аудиометрия (тест на слуха)
  • Тест на слуха при новородени
  • Скрининг тест за слухов отговор на мозъчния ствол (ABR) при новородени
  • Тимпонометрия