Естетика

Естетика на ушите (Отопластика)

Ушната мида може да варира по размер и форма в зависимост от генетичните характеристики на човека. 80-90% от развитието на ушите завършва до 5-6-годишна възраст. Тъй като развитието на ухото е завършено до голяма степен в ранна възраст, деформациите на ухото също са очевидни в ранна възраст. Най-често срещаният проблем с ухото е “Изпъкналото ухо” или, по медицински термини, деформацията “Изпъкнало ухо (Prominent Ear)”. Въпреки че това нарушение, което е състояние, при което ушният канал е по-изпъкнал от нормалното, е леко при много хора, понякога е забележително и смущава човека от ранно детство. Това дори може да причини сериозни психологически проблеми при някои хора.

Възможно е обаче това положение да се коригира с проста и безопасна хирургична интервенция. Когато се споменава естетичната операция на ухото, най-общо се разбира изразената корекция на ухото, но има много деформации на ухото. Някои от тях са вродени и структурни, но понякога могат да се дължат на злополука. Всяка деформация на ухото има свои собствени характеристики и се оперира чрез избор на подходящия хирургичен метод.

Галерия