Дентална медициина

Дентолог Тугче Картал

Обща информация

Година на раждане  –  1998

Месторождение – Истанбул

Е-мейл : tugcekartal@optimed.com.tr

Информация за образованието

2021 Университет Орду Зъболекар

Чужди езици: Английски