Очни заболявания

д-р Синан ДЕРВИШОГЛУ

Обща информация

Име-фамилия: Синан ДЕРВИШОГЛУ
Дата на раждане: 1974
Място на раждане: Разград/България
Е-поща: sinandervisoglu@optimedhastanesi.com

Информация за образованието

Завършва Медицински факултет и година
1999 – Медицински факултет на Университета Хацетепе
2004 – Медицински факултет на Тракийския университет (специализация)
Академично заглавие: Очни заболявания
Чужд език: Английски

Професионално образование и опит

Следдипломни задачи:
2022 – Частна оптимизирана болница