за нас

Екип

Заедно с нашите лекари вярваме и участваме в проекти, показващи нашата социална отговорност. Ние завършваме създадените от нас проекти успешно и навреме, като се насърчаваме от предизвикателствата.
Очни заболявания
д-р Синан ДЕРВИШОГЛУ
НЕВРОХИРУРГИЯ
д-р Ръфат Сайгин Алтинаг
Урология
д-р Доган Дурмазер
Урология
д-р Берин Селчук
Акушер-Гинеколог
Доц. д-р Джихан Инан
Дентална медициина
Дентолог Ферхат Агън
Дентална медициина
Дентолог Тугче Картал
Дентална медициина
Дентолог Дилара Коджагьоз
Гръдна хирургия
Д-р Фарук Ибрахимов
Пластична хирургия
д-р Музаффер КУРТ – хирург
Урология
д-р Хакан ЧАКЪДЖЪ – хирург
Радиология
Спец. д-р Фатих СИВРИ
1 2 3